2014-04-15 kvällssolen

I köksfönstret står en hibiscus där blommorna lyser i kvällssolen.