2015-02-25 Skruvade pinnar

Det finns även skruvade pinnar i Västra Hamnen i Malmö.
/Anders T

-

-