2015-03-09 Göteborgs Remfabrik

Jag rekommenderar ett besök på Göteborgs Remfabrik. Där finns mycket att fotografera.
/Anders

-

-