20150310 Fasad

Fasad på ett parkeringshus i Stockholm.
/Lars L

-

-