2015-04-28 Stjärnor

Hittade några stjärnor på marken.
/Anders T

-

-