2015-09-12 Kändisbesök

Spindelmannen kom på besök idag.
/Anders T

-

-