2015-10-16 Hjärta

Borttappat hjärta, kanske brustet.
/Anders T

-

-