2015-12-02 Eldflugor?

Flög plötsligt in genom köksfönstret.
/Anders T

-

-