2016-03-07 Fototräning sportfoto

HK Aranäs damer låter klubben öva sportfoto i Aranäshallen.

-

-