2016-04-28 Blommar fort

Om man tar in en kvist i värmen.
/@

-

-