2016-10-18 Katt och Råtta

Vi har besök utanför huset.
/Anders T

-

-