2017-02-02 Elefant som går på lina

Det syns väl tydligt.
/Anders

-

-