2017-04-06 När man spelar golf tidigt på våren så

behöver man inte ha så mycket kläder på sig.
/@

-

-