2017-04-21 Obs! Cosplayfolket verkar komma lite senare imorgon

Det står på Facebook att de startar i Brunnsparken 13:30 men det finns ju macrofotografering innan dess.

-

-

-