2018-02-18 Lite förberdelser

Inför lightpaintingkvällen.
/@