Foton inlämnade till föregående Månadens Bild

Anders Thornblad Anders.L Birgitta André Birgitta BC Christer Eva Boberg Kaj Klevmark Katarina Holmström Kristina Eriksson Lasse Lijenda (b)l Matti Larborn Per Wellington Åke Eliasson 5833 Jan Andersson 15-10-18 Anders Lennvik Bengt Funkerud Birgitta Bartholdson Carlsson nov 2015 (1) Eva Boberg fredriknordlander-1 Gunn Wallin Kaj Klevmark Killingsholmen Kristina Lars Liljendal Per Willington Anders.Lennvik Ann-Katrin Karlsson Bengt Funkerud Bibi Lindgren Birgitta BC dec 2015 Fredrik Hedberg fredrik_nordlander-1 Katarina Holmström Lars Liljendal MÃ¥nadens bild Marie Åsberg Måns_Hedberg Per Willington Anders Lennvik Anders Thornblad Ann-Katrin Karlsson Christer Waldegren Eva Boberg Fredrik Hedberg Fredrik Nordlander Gunnel Lindskoog Januari 2016 BBC Katarina Holmström Kristina Eriksson Nicklas Malmetun Per Willington 01 Birgitta André 02 Eva Boberg 03 Anders Thornberg 04 Fredrik Hedberg 05 Katarina Holmström 06 Måns Hedberg 07 Birgitta BC 08 Ralph Andersson 09 Rolf Ekström 10 Fredrik Nordlander 11 Kristina Eriksson 12 Lars Liljendal 13 Per Willington 14 Gunnel Lindskoog 15 Anders Lennvik Mars 1 Anders Thornblad Mars 2 Birgitta BC Mars 3 Eva Boberg Mars 4 Fredrik Hedberg Mars 5 Fredrik Nordlander-1 Mars 6 Gunnel Lindskoog Mars 7 Kaj Klemark Mars 8 Katarina H Mars 9 Kristina Eriksson Mars 10 Lars Liljendal Mars 11 Måns Hedberg Mars 12 Per Willington Mars 13 Tommy Johansson 1 Anders Thornblad 2 Bengt Funkeryd 3 Birgitta Bartholdson Carlsson april 2016 4 Eva Boberg 5 Fredrik Hedberg 6 Fredrik Nordlander 7 Gunnel Lindskoog (1) 8 Katarina Holmström 2 9 Kristina Eriksson 10 Måns Hedberg 11 Per Willington 12 Ralph Andersson Anders Thornblad Birgitta BC maj 2016 Fredrik Hedberg Fredrik Nordlander (1) Gunn Wallin maj Gunnel Lindskoog (2) Kaj Klemark Katarina Holmstrom Kristina E MansHedberg Per Willington 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 92 93 94 95 96 Anders Thornblad Bibi Lindgren Birgitta André Birgitta BArtholdsson Eva Boberg Fredrik Hedberg FredrikNordlander Gunnel Lindskoog Katarina H Kristina Eriksson Måns Hedberg Per Willington Anders Lennvik Anders-Thornblad Anita Andersson Bibi Lindgren Birgitta André Birgitta CArlsson Christer Eva Boberg Fredrik Hedberg FredrikNordlander Gitte-Ådahl Gunnel-Lindskoog Jan-olof Bruhn Juno-Johansson Katarina-Holmström Kristina-Eriksson Lars Liljendal MansHedberg Patricia Mellin Per Willington Anders L Anders Thornblad Fredrik Hedbarg FredrikNordlander-1 Juno JOhansson Kaj Klemark Katarina Kristina E (2) Lars Liljendal Patricia Melin Per Willington Anders L Anders Thornblad (1) Anita Andersson BBC jan 2017 Fredrik Hedberg FredrikNordlander-1 (1) Gitte Ådahl Gunnel Lindskoog Kaj Klemark Katarina Holmström Kristina Eriksson MansHedberg Anders Thornblad Birgitta Bartholdson Carlsson Eva Boberg Fredrik Hedberg Fredrik Nordlander Kaj Klemark Katarina Holmström Kristina Eriksson Lars Liljendal Måns Hedberg Anders Thornblad Bengt.Funkerud Birgitta Bartholdson Eva.Boberg Fredrik.Hedberg fredrik.nordlander Frida.Brandt Jan.Andersson Juno.Johansson Katarina Holmström Kristina Eriksson Lars Liljendal Mans.Hedberg Per.Willington Ralph Andersson Thomas.Landen Anders Thornblad Birgitta André