Ta chansen att ställa ut på Rydals museum!

Sista dag för inläning av bilder måndag 15 augusti!

Alla medlemmar i Kungsbacka fotoklubb inbjuds härmed att delta i uttagningen till en kommande utställning på Rydals museum i Mark i regi av Västra Sveriges Fotoklubbar. Inbjudna deltagare är fotoklubbarna i Västra Sverige. Temat för utställningen är Människans SPÅR då och nu.

Människan lämnar spår efter sig, synliga både i stad, på landsbygd och i naturen. Dessa spår ger en bild av dåtid in i nutid. Spåren kan vara mer eller mindre tydliga. Vi talar om ett kulturarv i form av materiella spår av mänsklig påverkan – lämningar och miljöer, stort som smått. Spår av mänsklig aktivitet i jord-, skogs- och havsbruk. Industri i stor eller liten skala. Alltifrån redskap till infrastruktur.

Du som vill delta väljer ut 1-2 bilder och skickar in dem i litet format (max 1080 x 1920 pixlar) till utstallning@kungsbackafotoklubb.se senast den 15/8. Döp dina bilder till dina initialer 1-2. (Ex. KH1, KH2.) Naturfotograferna Arvika väljer sedan ut de 5 bilder bland de inskickade bidragen som vår klubb får delta med. (Alla fotoklubbar anslutna till Västra Sveriges fotoklubbar har fått denna inbjudan.)

Observera att bilderna kommer skrivas ut i formaten 50×70 cm (stående eller liggande) och 50×50 cm och bör ligga i pixelspannet 8000×5000 pxl/5000×8000 pxl. Interpolering kan behöva göras (se http://www.vastrasverigesfotoklubbar.se/?page_id=1598 hur man anpassar bildformat.

Digitala bildfiler skall lämnas in och utskrift och montering sköts av Rydals museum. Efter utställningen får du hämta dina bilder om du vill.

OBS! Uttagna bilder skall den 15 september skickas in i full upplösning så att Rydals museum kan trycka upp dem och montera dem. Det kommer komma mer info om detta till ”vinnarna”. Det är helt kostnadsfritt att delta.

Ta chansen att delta i denna kommande utställning!