Dags att skicka in bilder till Västsvenska fotoexpon 2023!

Nästa år, 2023 – det år då vi firar vårt 80-årsjubileum – är det vi i Kungsbacka FK som arrangerar tävlingen/utställningen. Den 18 mars 2023 kommer vi att hålla till på ABF där alla som anmält sig kommer kunna lyssna på jurymedlemmarnas motiveringar till de vinnande bilderna och alla uttagna påsiktsbilder kommer också hängas i en utställning – digitala uttagna bilder kommer visas på projektor.

Här hittar du inbjudan från Västra Sveriges fotoklubbar. Glöm det som står om avgifter – Kungsbacka FK betalar! Och här hittar du reglerna. Känns det krångligt, skicka ett mail till någon av oss i styrelsen så ringer vi dig och hjälper till.

Den 7 november är sista dagen att skicka in de digitala bilderna. Du skickar till: vastsvenskan2023@kungsbackafotoklubb.se. Har du påsiktsbilder (dvs printade bilder) lämnar du dem i klubblokalen senast 7 november – och skickar samtidigt in digitala versioner. Om du saknar nyckel, kontakta Christer Eriksson så låser han upp.

Slutligen, några ord om bildstorlek. Digitala bilder får max vara 2 Mb – och storleken max 1080 px på höjden och 1920 px på längden. Påsiktsbilder får max vara 30×42 cm och skall dels lämnas in i klubblokalen och en digital version skall samtidigt skickas enligt ovan.

Här, på Västra Sveriges fotoklubbars hemsida finns information om hur du gör för att få bilderna i rätt format.

Vi ser mycket fram emot att få ta del av dina bilder!