Årets fotograf -poäng

Kungsbacka fotoklubb utser bland sina medlemmar Årets fotograf. För att bli Årets fotograf räknas poäng för deltagande i utställningar och tävlingar. Poäng beräknas enligt nedan.

Utställning på ABF-skärmarna i ABF-huset.
Poäng: 25 (poäng för max en utställning per år)

Andra utställningar
som Kulturhuset Fyren i Kungsbacka, Bryggan Fyren, Naturum i Fjärås
Bräcka eller andra utställningar som fotoklubben deltager i.
Poäng: 10 per utställning

Månadens bild
Placering efter medlemmarnas röstning på månadens bild.
Poäng: 1:a plats 20, 2:a plats 15, 3:e plats 10

Externa tävlingar
Riksförbundet Svensk fotografi/Riksfotoutställningen (RIfo). Per utmärkelse.
Poäng: Guld 20, silver 15, brons 10, diplom 5

Västra Sveriges fotoklubbar (RSV) anordnar bl a 
Västsvenska Fotoexpon men även andra utställningar och projekt. Per utmärkelse.
Poäng: Guld 20, silver 15, brons 10, diplom 5