Årets fotograf – poäng

Kungsbacka fotoklubb utser bland sina medlemmar Årets fotograf. För att bli Årets fotograf räknas poäng för utmärkelser i tävlingar och de utställningar man deltagit i.

Placeringstabell. Observera att detta förändras under året beroende på placeringar i månadens bild, andra tävlingar och olika utställningar. Poäng beräknas enligt nedan. Uppdatering varje månad.

Till och med april månad 2022Placering
Katarina Holmström1
Rolf Christiansson2
Birgitta Bartholdson Carlsson3
Gudrun Caesar4
Kristina Eriksson4
Eva Boberg5
Ulf Ahrensberg5

Utställning på ABF-skärmarna i ABF-huset.
Poäng: 25 (poäng för max en utställning per år)

Andra utställningar
Kulturhuset Fyren i Kungsbacka, Bryggan Fyren, Naturum i Fjärås
Bräcka eller andra utställningar som fotoklubben deltager i.
Poäng: 10 per utställning

Månadens bild
Placering efter medlemmarnas röstning på månadens bild.
Poäng: 1:a plats 20, 2:a plats 15, 3:e plats 10

Externa tävlingar
Riksförbundet Svensk fotografi/Riksfotoutställningen (RIfo). Per utmärkelse.
Poäng: Guld 20, silver 15, brons 10, diplom 5

Västra Sveriges fotoklubbar (RSV) anordnar bl a 
Västsvenska Fotoexpon men även andra utställningar och projekt. Per utmärkelse.
Poäng: Guld 20, silver 15, brons 10, diplom 5