Årets fotograf 2022 – poäng

Kungsbacka fotoklubb utser bland sina medlemmar Årets fotograf. För att bli Årets fotograf räknas poäng för utmärkelser i tävlingar och de utställningar man deltagit i.

Placeringstabell. Observera att detta förändras under året beroende på placeringar i månadens bild, andra tävlingar och olika utställningar. Poäng beräknas enligt nedan. Uppdatering varje månad.

Till och med maj månad 2022Placeringar (poäng)
vid lika flera namn
Katarina Holmström1 (115)
Kristina Eriksson2 (60)
Birgitta Bartholdson Carlsson, 3 (55)
Rolf Christiansson4 (50)
Peter Hultén, Richard Blom, Sture Nyberg, Toni Carlbrand, Ulf Arensberg5 (35)

Utställning på ABF-skärmarna i ABF-huset.
Poäng: 25 (poäng för max en utställning per år)

Andra utställningar
Kulturhuset Fyren i Kungsbacka, Bryggan Fyren, Naturum i Fjärås
Bräcka eller andra utställningar som fotoklubben deltager i.
Poäng: 10 per utställning

Månadens bild
Placering efter medlemmarnas röstning på månadens bild. Tre vinnare utses.
Poäng: 1:a plats 20, 2:a plats 15, 3:e plats 10. Vid delad placering får alla poäng enligt placeringen. Vid fler än tre pristagare tas även de med på delad placering med men till exempel ingen 3:e placering utses.

Externa tävlingar
Riksförbundet Svensk fotografi/Riksfotoutställningen (RIfo). Per utmärkelse.
Poäng: Guld 20, silver 15, brons 10, diplom 5

Västra Sveriges fotoklubbar (RSV) anordnar bl a 
Västsvenska Fotoexpon men även andra utställningar och projekt. Per utmärkelse.
Poäng: Guld 20, silver 15, brons 10, diplom 5