Styrelsen

Styrelsen för Kungsbacka Fotoklubb valdes på årsmötet 17 februari 2021 och har regelbundna styrelsemöten ca 10 gånger per år.

Ordförande Katarina Holmström

ordforande@kungsbackafotoklubb.se

Generell kontaktper, månadsmöten, rep Västra Sveriges Fotoklubbar (VSF), rep Riksförbundet för Fotografi (RIFO).

Tävlingsansvarig: tavling@kungsbackafotoklubb.se

Kassör Thomas Landén

kassor@kungsbackafotoklubb.se

Ekonomi, kassa, ansökningar kommunala medel, medlemslistor, hemsidan

Sekreterare Birgitta Källberg

sekreterare@kungsbackafotoklubb.se

Protokoll, möteskallelser, årsmöteshandlingar, hemsidan

Ledamot Christer Eriksson

Klubblokal, Guldgubbegatan, nycklar, utrustning som datorer, skrivare och projektorer med tillbehör, förbrukningsmaterial.

Ansvarar för skrivarutbildning.

christer.e.ce@kungsbackafotoklubb.se

Ledamot Matti Larborn

Utställningar på ABF-skärmarna, utställningar på FYREN, Naturum Fjärås Bröcka med flera. Administration av Dropbox, Flickr, hemsida-avtal och kontakter.

utstallning@kungsbackafotoklubb.se

Ledamot Monica Strömer

Lokalbokningar, kontaktperson gentemot ABF, studiecirklar, ansökan bidrag.

monica.stromer@kungsbackafotoklubb.se

Ledamot Eva Boberg

Månadens bild, röstningar månadens bild, formulär

4boberg@kungsbackafotoklubb.se