Styrelsen

Styrelsen för Kungsbacka Fotoklubb som valdes på årsmötet 16 februari 2022.
Styrelsen har regelbundna styrelsemöten ca 10 gånger.

Ordförande Katarina Holmström

Generell kontaktperson, månadsmöten, representant för Västra Sveriges Fotoklubbar (VSF), representant för Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF).

Kontakt: ordforande@kungsbackafotoklubb.se

Allmän info: info@kungsbackafotoklubb.se

Vice ordförande Monica Strömer

Lokalbokningar, kontaktperson gentemot ABF, studiecirklar, ansökan bidrag. Tävlingsansvarig.

Kontakt: tavling@kungsbackafotoklubb.se

Kontakt: viceordforande@kungsbackafotoklubb.se

Kassör Thomas Landén

Ekonomi, kassa, ansökningar kommunala medel, medlemslistor, hemsidan.

Kontakt: kassor@kungsbackafotoklubb.se

Sekreterare Birgitta Källberg

Protokoll, möteskallelser, årsmöteshandlingar, årets fotograf, hemsidan

Kontakt: sekreterare@kungsbackafotoklubb.se

Ledamot Christer Eriksson

Klubblokal, Guldgubbegatan, nycklar, utrustning som datorer, skrivare och projektorer med tillbehör, förbrukningsmaterial.

Ansvarar för skrivarutbildning.

Kontakt: klubblokalen@kungsbackafotoklubb.se

Ledamot Matti Larborn

Utställningar på ABF-skärmarna, utställningar på FYREN, Naturum Fjärås Bräcka med flera. Administration av Dropbox, Flickr, hemsida-avtal och kontakter.

Kontakt: utstallning@kungsbackafotoklubb.se

Ledamot Sture Nyberg

Månadens bild, röstningar månadens bild, formulär. Bistår vid tävlingar.

Kontakt: manadensbild@kungsbackafotoklubb.se